Róża różańcowa

Róża różańcowa to wspólnota 20 osób, z których każda modli się dziennie jedną dziesiątkę Różańca Św. w wybranej intencji i tajemnicy. Chciałabym zaprosić Was do takiej modlitwy w intencji swojego męża (żony). Członkowie codziennie odmawiają jedną dziesiątkę różańca, czyli jedną tajemnicę. Zazwyczaj połączona jest ona z rozważaniem. W ten sposób dziennie odmawiany jest cały Różaniec – dwadzieścia tajemnic.

Po zebraniu 20 osób utworzymy Różę Różańcową, w której członkowie będą modlić się za Współmałżonka swojego oraz wszystkich osób z Róży. Jest to ogromna ilość potrzebnej modlitwy, dlatego serdecznie polecam i zachęcam!

Krótki kodeks:

  1. Zasada zmiany tajemnic – Tajemnica zmieniana jest 1 dnia miesiąca np. z 1 tajemnicy Radosnej na 2 tajemnicę Radosną. Porządek tajemnic: Radosne, Światła, Bolesne, Chwalebne – tak jak biegło życie Pana Jezusa na ziemi.
  2. Zadaniem Animatora jest przypominanie comiesięczne o zmianie tajemnicy Różańca. Gdyby ktoś chciał zrezygnować z odmawiania różańca należy zgłosić Animatorowi, gdyż jego zadaniem jest zachowanie ciągłości w odmawianiu Różańca. Bardzo prosimy o przestrzeganie tej zasady!
  3. Każda róża ma swojego świętego patrona, którego wybiera Animator razem z osobami wchodzącymi w skład róży.
  4. Modlitwę rozpoczynamy po zapełnieniu całej róży (czyli zebraniu 20 osób). Animator i Patron zostanie wybrany wspólnie, przez wszystkich członków Róży.
  5. Zobowiązanie modlitewne zawiązywane jest na okres 20 miesięcy – tak by każdy mógł odmówić każdą tajemnicę z życia Pana Jezusa. Po tym okresie będzie można ponownie zawiązać Różę Różańcową.

Zachęcam aby członków Róży szukać przede wszystkim wśród swoich znajomych, wspólnot, Facebooka i innych portali społecznościowych. Możemy poprosić księdza by na ogłoszeniach powiedział o tej inicjatywie. Dajmy się ponieść Duchowi Świętemu i posłuchajmy go. Często jest tak, że osoba którą zachęcamy do przystąpienia do Róży Różańcowej początkowo rozważa to zaproszenie w swoim sercu, a dopiero po jakimś czasie zgadza się na przystąpienie do Różańca.

Intencje Róży:

  • o budowanie Cywilizacji Miłości z naszymi mężami/żonami;
  • o błogosławieństwo dla nich, uzdrowienie zranień, łaskę przebaczania;
  • o rozszerzanie się tego dzieła, aby jak największa liczba współmałżonków była objęta modlitwą, a dzięki temu przez ręce Maryi otrzymała błogosławieństwo;
  • za Ojca Świętego i w intencjach przez Niego wypowiedzianych oraz w intencji całego Kościoła Świętego.

 

Zapisy www.projektroza.pl