Modlitwa matki w stanie błogosławionym

Umiłowany, niebieski Ojcze. Dziękuję Ci, że udzieliłeś mi łaski noszenia i dania życia. Przygoto­wałeś we mnie tajemnicę życia i za nią pragnę Ciebie wielbić.

Pozwól mi więc dojrzale dziękować za ten wielki dar. Uświęć ofiarę mojego wysiłku, stań przy mnie w trudnej godzinie, daj, abym mężnie wytrwała i zro­dziła zdrowe dziecko. Z mężem zawierzamy je Twojej ojcowskiej miłości i przyjmiemy wszystko, co przyj­dzie nam wykonać i wycierpieć. Udziel mi dobrych, czystych myśli, abym karmiła moje dziecko nie tylko swoją krwią, lecz także Twoją łaską i prawdziwą miłością.

Nie dozwól nam nigdy zapomnieć, że dziecko zostało nam powierzone i ma się stać dzieckiem Bo­żym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Źródło: 
Strona www