Modlitwa o łaskę rodzicielstwa

Boże, od którego każde ojcostwo pochodzi! Odda­jemy się Tobie na rodzicielską służbę. Spraw, aby nasza miłość była miłością płodną. Pobłogosław na­szej jedności i uczyń ją owocującą. Daj nam zdrowe, udane dzieci. Przenieś na nie wszystko, co jest w nas dobrego. Spraw, abyśmy je dobrze wyposażyli do ży­cia i rozwoju. Błogosław im, niech będą Twoje od pierwszej chwili poczęcia. Czuwaj nad nimi. Przygo­tuj nas do wypełniania rodzicielskich zadań. Rozszerz nasze serca! Daj nam ofiarność, cierpliwość i wyro­zumiałość. Naucz nas umiejętności wychowawczych. Spraw, aby dzieci nasze rosły ku Twojej chwale i wy­pełniały Twoją wolę. Matko Najświętsza! Uczyń nas w przyszłości do­brymi rodzicami.

Źródło: 
„Pamiątka sakramentu Małżeństwa – Modlitewnik” Wydawnictwo WAM. Księża Jezuici, Kraków 2003r.